AVANT IS: Leader fondů kvalifikovaných investorů v ČR (Profi Poradenství & Finance 03/2021)

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která letos oslaví již 15 let své existence.