AVANT IS potvrzuje pozici leadera trhu dle statistiky AKAT ČR za 4.Q 2021

Dle statistik AKAT ČR za 4.Q 2021 potvrzujeme pozici leadera trhu FKI v objemu obhospodařovaného a administrovaného majetku v celkové hodnotě téměř 69 mld. Kč.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě: Výroční tisková zpráva AKAT ČR za rok 2021Příloha_AKAT ČR_Výroční TZ_2021