EnCor Funds SICAV, a.s., EnCor Fixed Income Strategy Podfond přechází pod vlastního obhospodařovatele od 1.10.2021

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit, že od 1.10.2021 námi dosud administrovaný a obhospodařovaný fond EnCor Funds SICAV, a.s., EnCor Fixed Income Strategy Podfond, přešel pod vlastního obhospodařovatele EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

AVANT investiční společnost nadále poskytuje služby administrátora fondu.

Pro realizaci investic do tohoto fondu je od 1.10.2021 nutné používat separátní upisovací dokumentaci.

Děkujeme za spolupráci a zůstáváme k dispozici.

Tým AVANT IS