FKI jako dlouhodobá investice pro děti

Chcete svým dětem pomoci do budoucna finančním příspěvkem a zajistit jim dobrý start do života, prostředky na studium nebo startovací bydlení? Pak platí, čím dříve začnete a více investujete, tím lépe. Dlouhodobá investice totiž pomůže překonat i případné krátkodobé výkyvy na trzích a dovolí zvolit dynamičtější strategie a přinést vyšší zhodnocení. V poslední době jsou často zvolenou alternativou portfolia investice do FKI, tedy investováním do Fondů kvalifikovaných investorů, který se řídí zákonem č. 240/2013, Sb., o investičních společnostech a fondech. A v případě FKI lze za kvalifikovaného investora považovat pouze jednoho z rodičů, ne dítě. Investice by tedy měla být vedena na zákonného zástupce.

Více si přečtete v odkazu: článek na www.investujeme.cz