Fond-show: Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Natland rezidenční investiční fond je developerský fond pro kvalifikované investory, který nabízí investorům prioritní investiční akcie s přednostním výnosem 5,4 % p.a. Investice slibuje velmi zajímavý poměr výnos/riziko na časovém horizontu 3 roky a více. Minimální investice činí 1 mil. Kč.

Více na https://lnkd.in/eHbAvUd a https://lnkd.in/e3A56d3