Krátký komentář Ing. Pavla Hoffmana z AVANT IS k vývoji situace na Ukrajině a možným dopadům na investiční příležitosti

Pár hodin po zahájení ostřelování je příliš brzy na fundovanou odpověď, protože nevíme, jak moc se rozroste konflikt a jaké bude mít globální a lokální následky. I pokud vycházíme z předpokladu, že konflikt zůstane lokální na území Ukrajiny, omezený časově a na konvenční zbraně, nikoho dalšího to nevyprovokuje k akci někde jinde apod., tak vzhledem ke globalizaci a provázanosti obchodu a investic a vzhledem k tomu, že ČR je pro svět východní Evropou a je v deklarované zóně zájmu Ruska, tak můžeme čekat spíše negativní dopady na bohatství lidí v ČR.  Nejen přímé přes pokles akcií, dluhopisů, kurzu české koruny aj. na straně jedné nebo přes růst ceny ropy, energií a dalších surovin se silným exportem z Ruska na straně druhé. Dlouhodobě můžeme čelit i nepřímým dopadům, jako je např. odložení nebo snížení zahraničních investic v ČR kvůli růstu rizika naší lokace nebo růst výdajů na obranu s dopadem na nutnost zvýšit daně nebo snížit jiné výdaje silně deficitního státního rozpočtu.

Byť jedna z investičních pouček říká, že nejlepší investice jsou v době krize a razantního propadu trhů, tak bych čekal určitý pokles ochoty investovat, zejména do aktiv, která jsou likvidní, tržně oceňovaná a vykáží pokles. Je to přirozená lidská reakce vyčkat s novými investicemi, až se situace vyjasní a investor bude moci lépe analyzovat dopady. Jinak toto je přesně situace, kdy se ukazují výhody dlouhodobého pravidelného investování a diversifikace investic, které poskytují například fondy kvalifikovaných investorů. “