Nový investiční fond AVANT ENERGY uskutečnil první investici a míří na burzu!

Nový investiční fond AVANT ENERGY uskutečnil první investici a míří na burzu

Praha, 23. 8. 2016 – Do slovenské energetické společnosti PPC Energy majetkově vstoupil nový investiční fond AVANT ENERGY patřící do portfolia AVANT investiční společnosti. Jedná se přitom o první investici tohoto fondu.

Součástí akvizice jsou dvě společnosti. První z nich je PPC Investments, a. s. (PPCI), která vznikla v roce 2008 a provozuje blok kogenerační elektrárny s kombinovaným paroplynovým cyklem, který byl uveden do provozu v roce 1998. Díky svým technickým parametrům a regulační schopnosti má blok společnosti PPCI významné postavení mezi producenty elektřiny a tepla na Slovensku. Výrobní blok se skládá  z plynové turbíny, kotle na odpadní teplo a parní turbíny s celkovým elektrickým výkonem 218 MW a tepelným výkonem 200MW.

V současné době není vodo-parní část bloku (kotel a parní turbína) provozována. V provozu je pouze plynová turbína s nominálním výkonem 157 MW, což odpovídá zhruba 7 tisícům fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Toto zařízení je zařazené do podpůrných služeb přenosové soustavy s výkonem 50-100MW v režimu zálohy TRV10MIN+ a část zařízení PPCI bude využitá na vyvedení tepelného výkonu bloku PPCE.

Druhou společností je PPC Energy, a.s. (PPCE), která vznikla v roce 2007 a od svého vzniku zabezpečila přípravu výstavby vysoce výkonné a moderní elektrárny o výkonu 58 MW, která od roku 2015 prochází nákladnou rekonstrukcí z důvodu rozšíření funkčnosti elektrárny pro využití energie ze spalin turbíny na víceúčelové kogenerační zařízení pro výrobu energie a tepla s elektrickým výkonem 58 MW a tepelným výkonem 60 MW. V budoucnosti je plánován kontinuální provoz bloku v trvání cca 8 000 hodin ročně při současné dodávce tepla a elektřiny.

Investiční fond AVANT ENERGY z investiční skupiny AVANT hodlá v budoucnu vyhledávat další investiční příležitosti v oblasti energetiky. „V úvahu přichází další investice v oblasti ostrovních distribučních soustav nebo obnovitelných zdrojů. V současnosti ale neplánujeme investovat do fotovoltaických projektů. Uvažujeme o financování akvizic prostřednictvím úpisu investičních akcií fondu, včetně uvažované kotace fondu na trhu Standard, Burzy cenných papírů Praha, prozradil Pavel Doležal, předseda představenstva investiční společnosti AVANT a její akcionář.

Na financování této první akvizice fondu se podílel NATLAND Group, majoritní akcionář AVANT investiční společnosti a spoluzakladatel fondu AVANT Energy. „První investice do PPC Energy je jistě pevným základním kamenem, na kterém bude AVANT ENERGY stavět investiční strategii zaměřenou na obnovitelné zdroje a ostrovní systémy, a proto jsme se do spolufinancování této akvizice rádi zapojili,“ říká Tomáš Raška, zakladatel a managing partner NATLAND Group.

AVANT, investiční společnost:

AVANT investiční společnost se primárně specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se jednalo o nejdynamičtěji rostoucí investiční společnost v České republice, proto je v současnosti největší investiční společností na trhu FKI spravující 34 investičních fondů s celkovou hodnotou majetku přes 18 mld. Kč. Svého postavení na trhu získala především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Investuje do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, uměleckých děl a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.