Novými členy představenstva AVANT IS jsou zkušení manažeři Pavel Bříza a Jaromír Kohout