Pavel Doležal (AVANT): Nemovitostní fond je pro mě základní investiční strategie

Investiční společnost AVANT se specializuje na správu investičních fondů, kterých má v portfoliu několik desítek. „Máme rádi hlínu, od pozemků až po stavby. V tom cítíme jistotu,“ říká k jejich zaměření Pavel Doležal, majitel a výkonný ředitel společnosti. Jeho firma však nezůstává jen u nemovitostí, ale pomáhá propojit finance investorů s dalšími perspektivními projekty.

Více ne https://lnkd.in/dMefDih