Rozhodnutí Valné hromady Fondu českého bydlení SICAV, a.s.

Valná hromada Fondu českého bydlení SICAV, a.s. s účinností od 28.2.2022 odvolala společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, z funkce individuálního statutárního orgánu.

S účinností od uvedeného dne AVANT investiční společnost, a.s. již nemůže přijímat pokyny k úpisu či odkupu investičních akcií fondu.