Zpráva AKAT ČR za 1.Q 2023 – AVANT IS přes 123 mld.

K 31.3.2023 AVANT IS spravoval a administroval celkový majetek v hodnotě 123,8 mld. Kč. Udržuje si tak nadále první pozici investiční společností na trhu FKI a je na 7. místě největšího správce aktiv ČR.

V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku jsme
na kvartální bázi narostli o 23,1 % a meziroční nárůst je 36,3 %. (Zdroj: AKAT ČR)

Více informací naleznete pod přiloženým odkazem:

TZ AKAT za 1.Q 2023