Zpráva AKAT ČR za 2.Q 2023 – AVANT IS přes 131 mld.

Dne 23.8.2023 byla vydána tisková zpráva Asociace pro kapitálový trh a AVANT IS vykazuje celkový objem majetku v obhospodařování a administraci v hodnotě 131,9 mld. Kč. Tržní podíl činí 31,4 % a tím se AVANT drží i nadále v čele investičních společností spravujících fondy kvalifikovaných investorů.