Zpráva AKAT ČR za 3.Q 2022

K 30.9.2022 AVANT spravoval a administroval celkový majetek v hodnotě 87,6 mld. Kč a udržuje si tak nadále pozici leadera trhu FKI.
V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku jsme
na kvartální bázi narostli o 5,16 %. (Zdroj: AKAT ČR)

Více informací se naleznete pod přiloženým odkazem: AKAT ČR 3Q2022