Zpráva AKAT ČR za 4.Q 2022 – AVANT přes 100 mld.

K 31.12.2022 AVANT spravoval a administroval celkový majetek v hodnotě 100,6 mld. Kč. Udržuje si tak nadále první pozici investiční společností na trhu FKI a posunul se na 7. největšího správce aktiv ČR.
V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku jsme
na kvartální bázi narostli o 14,8 % a meziroční nárůst je 31,9 %. (Zdroj: AKAT ČR)

Více informací naleznete pod přiloženým odkazem:

Prezentace výroční zprávy AKAT za rok 2022

TZ AKAT za 4.Q 2022