Zpráva za AKAT ČR za 2.Q 2022

K 30.6.2022 AVANT spravoval a administroval celkový majetek v hodnotě 83,3 mld. Kč a drží si tak stále pozici leadera trhu FKI.
V celkovém objemu námi obhospodařovaného a administrovaného majetku jsme
na kvartální bázi narostli o 5,63 %. (Zdroj: AKAT ČR)

Více informací se naleznete pod přiloženým odkazem: AKAT ČR 2Q2022