AVANT LOAN SICAV, a.s.

pohledávky z úvěrů zajištěných nemovitostí

zaměření aktiv

279 897 442 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

1,0221 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

2, 210 %

zhodnocení PIA od 1.úpisu za 7 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je poskytování krátkodobých a střednědobých zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v ekosystému AVANT.
Všichni příjemci úvěrů jsou ve struktuře AVANT IS a jsou přímo či nepřímo spravováni ze strany AVANT IS.
Veškeré projekty, na které jsou použity peněžní prostředky z úvěrů, prošly striktním oceňovacím i úvěrovým procesem v rámci AVANT IS.
Výnos fondu je navázán na pohyb úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – PRIBOR, což v kombinaci s ostatními parametry činí z AVANT LOAN SICAV a.s. stabilní a zajištěný investiční nástroj na ochranu před inflací.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu pohledávky z úvěrů zajištěných nemovitostí
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)

preferenční investiční akcie (PRIA)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč (PIA), v případě produktu AVANT Flex 100 tis. Kč

20 mil. Kč (PRIA)

Vstupní poplatek max 4 % z investované částky pro všechny IA
Investiční horizont 3-5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií u PIA akcií do 6 měsíců od podání žádosti o odkup, u PRIA akcií do 6 měsíců od podání žádosti o odkup
Výstupní poplatek 10 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců pro PIA,

15 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců pro PRIA, následně 0 %

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 36 měsících
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Vysoce nadstandardní plánovaný výnos Prioritních investičních akcií, který se aktuálně pohybuje nad 10 % p.a.
  • Výnos fondu je navázán na PRIBOR. S rostoucí inflací a růstem úrokových sazeb tak roste výnos fondu a investor eliminuje znehodnocení peněžních prostředků.
  • Riziko nesplacení poskytnutého úvěru je významně sníženo tím, že dlužník je přímo či nepřímo ve struktuře spravované AVANT IS, je pod dohledem AVANT IS a předmětná nemovitost byla nezávisle oceněna a vyhodnocena týmem risk managementu AVANT IS a její hodnota o desítky procent přesahuje výši úvěru.
  • Investice do Prioritních investičních akcií je chráněna i tím, že případná ztráta fondu je alokována primárně na Preferenční investiční akcie a nikoli na Prioritní investiční akcie.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt