BOHEMIA investiční fond, a.s.

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do výstavby nemovitostí (bytových jednotek i nebytových prostor), do provozování nejširší sítě dealerství vybraných značek nových i ojetých vozidel a dále do rozvoje moderní mobility (sdílení vozů, autopůjčovna…).

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu poskytnuté úvěry, majetkové účasti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií kvartální
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek 0 – 3 %
Investiční horizont 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 3 měsíců po konci kalendářního měsíce
Výstupní poplatek 5 % při zpětném odkupu do 36 měsíců od úpisu
0 % při zpětném odkupu po 36 měsíců od úpisu
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu TPA Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Investujeme do společností, kterým rozumíme
  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií a přednostní podíl na zisku fondu před jeho zakladatelem (držitelem výkonnostních investičních akcií).
  • Přednostní výnos zajištěn redistribucí výnosu z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních akcií.
  • Předpokládaný roční výnos PIA 5–10 % p.a. v období od 1. 1. 2025
  • V období do 31.12.2024 se přednostní výnos PIA navyšuje na 7 % p.a.
  • Jsme ryze česká společnost s dlouholetými zkušenostmi.
  • Zakládáme si na transparentnosti, důvěře a partnerství.
  • Vrchní představitelé mají více než 30 let zkušeností v podnikání.
  • Jsme moderní, novodobá a dynamicky rostoucí společnost.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt