BRIXX SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

8,48 %

dosažený výnos za 12 měsíců

655 493 595 Kč

objem majetku fondu k 30.11.2023

1,1562 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.11.2023

4

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to formou přímých a nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, prostřednictvím výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních společnostech, a to výhradně do výstavby moderního rezidenčního projektu BRIXX Brno.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti – developerský projekt BRIXX Brno
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)

prémiové investiční akcie (PRIA)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč (PIA), v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

10 mil. Kč (PRIA)

Vstupní poplatek až 6 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 4 měsíců od měsíce, ve kterém došlo k podání žádosti o odkup
Výstupní poplatek 8 % při odkupu ve lhůtě před uplynutím 36 měsíců

0 % při odkupu ve lhůtě po uplynutí lhůty 36 měsíců

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

 • Od 1.9. 2023 do 31.12. 2026 je zhodnocení PIA navýšeno na 9,0 – 9,1 % p.a., poté od 1.1. 2027 výnos ve výši 7,0 – 7,1 % p.a.
 • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií 9,0 – 9,1 % p.a. (7,1 % p.a. od 1.1. 2027) a přednostní podíl na zisku fondu před jeho zakladatelem (držitelem výkonnostních investičních akcií).
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií 9,0 % p.a. (7,0 % p.a. od 1.1. 2027), a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Třída prémiových investičních akcií od 10 mil. Kč s nadstandardním očekávaným výnosem 11,0 – 11,1 % p.a.
 • Přednostní podíl na zisku fondu do výše 11,1 % p.a. před zakladatelem fondu (držitelem výkonnostních investičních akcií).
 • Garance minimálního výnosu prémiových investičních akcií ve výši 11,0 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Možnost investovat do EURové třídy PIA EUR s prioritním zhodnocením ve výši 6,0–6,1 % p.a. do 31.12.2026 a ve výši 5,0–5,1 % p.a. od 1. 1.2027.
 • Atraktivní projekt moderní komunitní městské čtvrti.
  • Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase.
  • DOMOPLAN patří k zavedeným developerům s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů.
  • DOMOPLAN má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí, inspiruje se zahraničními trendy, které úspěšně implementuje na tuzemský trh a je aktuálně jedním z největších developerů v Brně.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt