TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN podfond MASTER

cenné papíry

zaměření aktiv

PIA -0,58 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0175 Kč

aktuální hodnota PIA

197 804 376 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

ČESKÝ FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ ŘÍZENÝ ČESKÝMI INVESTIČNÍMI EXPERTY

Zhodnocujeme investice CÍLOVÝM HRUBÝM VÝNOSEM 6 % p.a. v horizontu 3 let, využíváme sektorovou multi-asset strategii a držíme se zásady investovat tam, kde to dobře známe. Jsme kontrolováni Českou národní bankou a naším krédem je SLUŠNOST A OCHRANA.

HODNĚ DRUHŮ INVESTIC, KTERÉ SI SAMOSTATNĚ NEKOUPÍTE

Do našeho fondu nakupujeme KOMBINACE investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými jsou dluhopisy (až 50 %), nemovitosti (až 20 %), komodity (až 50 %), ale také podíly ve firmách (až 10 %) a také alternativní investice (až 10 %). Většina těchto investičních nástrojů je pro individuálního klienta obtížně dostupná – minimální investice od 1, 3, 10 ale také 25 milionů Kč. Minimální vstupní investice do našeho fondu 1 000 000 Kč však představuje jedinečně DIVERZIFIKOVANÉ investiční portfolio, které je díky tomu mimořádně BEZPEČNÉ. Navíc už po 3 letech jsou výnosy osvobozeny od daně.

INVESTUJEME POUZE TAM, KDE TO DOBŘE ZNÁME

Díky našim mnohaletým zkušenostem a znalosti místního trhu jsme často u mimořádných nákupů například dluhopisových emisí. V portfoliu máme třeba dluhopisy společnosti PPF nebo J&T. Poskytli jsme i zajištěné úvěry, které nám generují výnos přes 7,0 % p.a. Vybíráme to nejlepší z jiných investičních fondů působících na českém trhu, například z J&T High Yield, SKYLIMIT Private Equity fond nebo Sekyra Group Convenio. Investujeme také do prověřených realitních projektů v Čechách a v našem portfoliu můžete najít i výnosné směnky.

ŽÁDNÉ MĚNOVÉ RIZIKO

Investujeme převážně v Čechách a téměř výhradně V ČESKÝCH KORUNÁCH. Držíme se našeho kréda ochrana a slušnost, a protože sami máme ve fondu své peníze, nechceme cílový výnos 6 % p.a. zbytečně ohrožovat kurzovými výkyvy. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používáme zajištění proti měnovému riziku.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondudluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu investičních akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 2 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3 – 7 let
Frekvence odkupů investičních akciíměsíčně
Splatnost odkupů investičních akciído 3 měsíců ode dne podání žádosti k odkupu
Výstupní poplatek

 

0 % po 3. roce od data zahájení vydávání prioritních investičních akcií,

dříve 3 % za každých 12 měsíců do 3 let.

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a. s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a. s.
Depozitářská bankaČeská spořitelna, a.s.
AuditorBDO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nezávislost – jsme na bankách, investičních společnostech nebo obchodnících s cennými papíry zcela nezávislí. Sami vybíráme, co z jejich portfolií nakoupíme jako zajímavou investici do našeho fondu. Hlavním kritériem je kvalita konkrétního investičního produktu.
  • Jedinečné produkty – díky našemu dlouholetému působení v oboru se dostáváme k unikátním investičním příležitostem, jakými jsou neveřejné emise dluhopisů a specializované fondy.
  • Konzervativní přístup – nepoužíváme aktivní trading ani pákové instrumenty, dodržujeme pravidla risk managementu a volíme raději stabilitu a dlouhodobý výnos.
  • Vysoká diverzifikace – dodržujeme diverzifikaci nejen nástrojovou, ale i kreditní (dle jednotlivých emitentů) a třídovou. Zjednodušeně nenakupujeme pouze jeden dluhopis od jednoho emitenta, ale více investic z různých tříd od mnoha emitentů. Tím zásadně zvyšujeme bezpečnost investování.
  • Dostupnost velkých investic – společnou investicí také zlepšujeme dostupnost velkoobjemových investic v našem fondu.
  • Minimální volatilita – stavíme proti sobě třídy aktiv tak, aby se rizika neutralizovala.
  • Nízké náklady – neúčtujeme manažerský poplatek, refundujeme podíly z manažerských poplatků pokladových fondů do výnosu fondu – cílová TER pod 1 % u majetku 1 mld.Kč.
  • Jsme na jedné lodi – ve fondu máme vlastní finance, odměnu máme až z podílu na zisku.
  • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.
  • Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu prioritních investičních akcií po 3 letech od jejich vydání investorovi.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt