Compliance Officer

Náplň práce:

 • průběžná kontrola dodržování právních povinností investiční společnosti (compliance ve smyslu § 20 odst. 1) písm. d) bod 2. ZISIF) – průběžné a tematické kontrolní činnosti,
 • konzultační, poradní a oponentní činnost pro ostatní útvary investiční společnosti při plánování a realizaci projektů, obchodů, obchodních a smluvních vztahů apod.,
 • řízení a kontrola implementace nápravných opatření uložených orgány dohledu,
 • spolupráce při nastavování provozních procesů a systémů,
 • administrativní činnosti související s výkonem Compliance,
 • podpora ostatních útvarů při implementaci nové legislativy,
 • úzká spolupráce s managementem a ostatními útvary společnosti (zejm. Právní oddělení, Risk, Vnitřní audit).

 

Požadujeme:

 • bakalářské nebo magisterské vzdělání; preferovanými obory právo, ekonomie, podnikový a projektový management, řízení provozu apod.,
 • zkušenost z auditu, vnitřních kontrol, compliance, risk managementu finančních institucí apod. je velkou výhodou,
 • praxe v oblasti kapitálových trhů, investičních společností a investičních fondů velmi vítána,
 • analytické a syntetické myšlení a schopnost „vidět dál, než ostatní“,
 • všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, právních vztahů a obchodního života, obchodních procesů a postupů,
 • spolehlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení a kreativitu,
 • schopnost samostatné tvůrčí a investigativní práce,
 • výborné vyjadřovací schopnosti slovem i písmem.

 

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • kariérní rozvoj v rámci specializované agendy,
 • podporu dalšího vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • práci v dynamicky se rozvíjející firmě,
 • mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely,
 • výuku cizích jazyků,
 • home office, sick days, flexibilní pracovní doba,
 • multi ticket benefits/Multi Sport karta,
 • další zaměstnanecké benefity.

 

Místo výkonu práce: Praha 4 – Pankác

Nástup: ihned/co nejdříve

AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Pankrác

Kontaktní osoba: Petr Panský petr.pansky@avantfunds.cz