Aktualizace oznámení o odkladu zveřejnění VZ 2019 fondu Tourbillon Invest SICAV, a.s.

AKTUALIZACE oznámení o odkladu zveřejnění výroční zprávy

Statutární ředitel společnosti

Tourbillon Invest SICAV, a.s.

se sídlem

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 06081436,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22472

(„Společnost“) 

tímto, aktualizije své oznámení ze dne 30. 4. 2020 o tom, že výroční zprávu za r. 2019 zveření po lhůtě stanovené v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Společností aktuálně předpokládaný termín zveřejnění Výroční zprávy je: do 8.6.2020.

 

Místo: Praha

Datum: 22. 5. 2020

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.