AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. obhospodařuje další investiční fond

Fond, který vznikl 27.5.2009, společnost převzala od investiční společnosti Bayerische Investment Fonds a.s. Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu a poskytování dividend sledujících princip časového rozlišení výnosů a nákladů, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do nemovitostí.