AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. obhospodařuje fond GLADIUS UIF, a.s.

Podle §56 zákona o kolektivním investování bude GLADIUS UIF speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Depozitářem investičního fondu GLADIUS UIF je Československá obchodní banka, a.s.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-ciY3kjyZWEJ:www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/avant-zaklada-novy-investicni-fond+e15+avant&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz