AVANT pro Vás pracuje naplno

AVANT pro Vás pracuje naplno 

Vážení klienti a obchodní partneři,

za všechny zaměstnance naší investiční společnosti Vám a Vašim blízkým přeji pevné zdraví, úspěšnou obranu proti virům a co nejméně starostí a problémů vyvolaných současnou mimořádně kritickou situací.

Dovoluji si vás ubezpečit, že se na nás přes veškerá omezení a zákazy můžete nadále zcela spolehnout. Z bezpečnostních důvodů náš tým pracuje již týden z domova. Díky digitalizaci všech dokumentů, možnosti sdílení přes vzdálené připojení a vybavení všech zaměstnanců notebooky můžeme plnohodnotně plnit veškeré úkoly, které jako regulovaná finanční instituce vůči našich klientům, investičním zprostředkovatelům, depozitářům, auditorům a ČNB máme. Jen v zájmu minimalizace společných rizik nyní preferujeme komunikaci přes mobilní telefon, e-mail, Skype, WhatsApp apod.

V sídle naší investiční společnosti přijímáme veškeré zásilky, dokumenty a podklady, realizujeme veškeré platby a podpisy dokumentace za obhospodařované investiční fondy, vše při zachování nezbytné ochrany proti šíření nákazy.

Aktuálně pracujeme zejména na přecenění podkladových aktiv, výročních zprávách a auditu našich investičních fondů, abychom splnili termín 30.4.2020 pro reportování výročních zpráv na ČNB. Analyzujeme také přímé dopady opatření vlády na jednotlivé části portfolií fondů, avšak nejzásadnějším parametrem je čas, tedy jak dlouho pandemie COVID-19 potrvá.

Kontaktujte prosím přímo naše kolegyně a kolegy, primárně příslušné ředitele správy majetku, případně využijte společný email info@avantfunds.cz. V obchodních otázkách se obracejte na obchodního ředitele Pavla Břízu pavel.briza@avantfunds.cz. Investiční zprostředkovatele žádáme po sjednání obchodu a podepsání Pokynu k úpisu o zaslání dokumentu v co nejkratší lhůtě na compliance@avantfunds.cz.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci, které si velmi vážím.

V Praze dne 19.3.2020

Za AVANT investiční společnost, a.s.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

Předseda představenstva a výkonný ředitel