Doplnění pozvánky na valnou hromadu fondu SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Doplnění

 

pozvánky na valnou hromadu

 

Obchodní firma SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 051 94 148
Sídlo Jaselská 206/27, Veveří, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8491 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto doplňuje pozvánku, kterou svolal dne 7. června 2023 (dále jen „Pozvánka“) na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 29. 6. 2023 od 15:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, 27. patro

 

následovně:

Návrh statutu investičního fondu Spilberk je k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovních dnech mezi 9.00 – 16.00

 

 

 

 

Datum podpisu    8.6.2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.