Doplnění pozvánky na valnou hromadu fondu Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Posunutí termínu konání valné hromady a úprava pozvánky

 

Obchodní firma Vihorev.Capital SICAV, a.s.
IČO 076 70 184
Sídlo Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti upravuje pozvánku, kterou svolal dne 5. června 2023 (dále jen „Pozvánka“) na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, takto:

 

  1. Posunutí termínu konání valné hromady: Valná hromada se bude konat

dne 30. 6. 2023 od 09:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, 27. patro

 

  1. Doplnění a oprava pozvánky:
    1. Návrh projednávaných stanov investičního fondu Vihorev.Capital SICAV, a.s. je k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovních dnech mezi 9.00 – 16.00
    2. S hlasováním o bodu XI. Změna stanov Společnosti je spojeno se zakladatelskými a investičními akciemi
  • Úprava:

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 23.6.2023.

 

 

 

 

 

Datum podpisu    9.6.2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Vladimír Bezděk, M.A., zmocněný zástupce, v. r.