Doplnění pozvánky na valnou hromadu společnosti r2p invest SICAV, a.s.

Doplnění

 

pozvánky na valnou hromadu

 

Obchodní firma r2p invest SICAV, a.s.
IČO 073 15 899
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 23674 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto doplňuje pozvánku, kterou svolal dne 12. června 2023 (dále jen „Pozvánka“) na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 27. 6. 2023 od 14:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, 27. patro

 

následovně:

Přikládáme návrh změny stanov.

 

 

 

Datum podpisu    15.6.2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.