Doplňující informace k Pozvánce na valnou hromadu společnosti Natland investiční fond SICAV, a.s.,

Akcionářům investičního fondu Natland investiční fond SICAV, a.s.

 

Věc:       Doplňující informace k pozvánce na řádnou valnou hromadu

 

Společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, jako statutární orgán společnosti Natland investiční fond SICAV, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 241 30 249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277 (dále jen „Fond“), jako svolavatel řádné valné hromady Fondu s datem konání dne 17. června 2024 od 11:00 (dále jen „ŘVH“), tímto akcionářům Fondu sděluje, že v pozvánce na ŘVH bylo uvedeno, že Návrh stanov uveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/, což se v den odeslání předmětné pozvánky nestalo a bylo napraveno až dnešního dne.

Vedle toho Vám jako přílohu této doplňující informace k pozvánce na ŘVH posíláme návrh nového úplného znění stanov Fondu s vyznačenými změnami.

Za výše uvedené administrativní nedopatření se omlouváme!

 

V Praze dne 29. května 2024

 

za AVANT investiční společnost, a.s.

 

JUDr. Petr Krátký

místopředseda představenstva a zmocněný zástupce AVANT investiční společnosti, a.s., ve statutárním orgánu Natland investiční fond SICAV, a.s.