Doplňující informace k Pozvánce na valnou hromadu společnosti r2p invest SICAV, a.s.

Akcionářům investičního fondu r2p invest SICAV, a.s.

 

Věc:       Doplňující informace k pozvánce na řádnou valnou hromadu

 

Společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, jako statutární orgán společnosti r2p invest SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 073 15 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23674 (dále jen „Fond“), jako svolavatel řádné valné hromady Fondu s datem konání dne 26. června 2024 od 10:30 (dále jen „ŘVH“), tímto akcionářům Fondu sděluje, že v pozvánce na ŘVH bylo nesprávně uvedeno, že dokumenty zveřejňované v souvislosti s ŘVH jsou součástí výroční zprávy Fondu, což neodpovídá skutečnosti, stejně jako to, že mezi nimi je i statut Fondu, který předmětem rozhodování ŘVH nebude.

Dále Vám zasíláme návrh nového úplného znění stanov Fondu s vyznačenými změnami (k nahlédnutí je rovněž na internetové adrese https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Za výše uvedené administrativní nedopatření se omlouváme.

 

V Praze dne 29. května 2024

 

za AVANT investiční společnost, a.s.

 

JUDr. Petr Krátký

místopředseda představenstva a zmocněný zástupce AVANT investiční společnosti, a.s., ve statutárním orgánu r2p invest SICAV, a.s.