FINEP prodal investiční společnost AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Transakci již odsouhlasila Česká národní banka. Strategickým záměrem společnosti AVANT Consulting, a.s. je rozšířit své stávající aktivity v poradenství při zhodnocování majetku a při zakládání fondů kvalifikovaných investorů o služby investiční společnosti.