Hlavním partnerem semináře FKI se stala investiční společnost AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

PROGRAM

HAVEL & HOLÁSEK s. r. o., Mgr. David Neveselý
                       Základní charakteristika FKI – popis charakteru kolektivního investování a podmínek
                      FKI, role ČNB a depozitářské banky, proces založení fondu.

 AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
                      Příklady využití FKI k rozvoji podnikání – zdroj equity, efektivnější řízení portfolia,
                      řízený exit vlastníka, motivace managementu, cost /benefit analýza.
APOGEO, Tomáš Pacovský
                      Daňové aspekty FKI – zdanění FKI a akcionářů/podílníků fondu při prodeji akcií či
                      podilových listů
AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
                      Realizace investic FKI – podmínky obhospodařování a plnění povinností FKI, dozor
                      ČNB a depozitářské banky v konkrétních případech

http://www.ekonomicke-forum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10

Posluchače, kteří naplnili celý přednáškový sál, zajímali zejména podmínky zvýhodněného zdanění fondů kvalifikovaných investorů ve výši 5% a možnosti fúze FKI se společnostmi, které mají široký předmět podnikání.
Pro velký zájem o tématiku fondů kvalifikovaných investorů, plánuje společnost AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. uspořádat v nejbližších dnech další diskuzní seminář.

V případě zájmu o návrh konkrétního řešení realizace projektu v souvislosti s FKI se s Vámi rádi sejdeme osobně.

Pro smluvení osobní schůzky nás kontaktujte na telefonním čísle: +420 775 867 112.