Hodnoty investičních akcií SPILBERK investiční fond

Zveřejňujeme hodnoty prioritních investičních akcií SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za období leden až listopad 2018:

Datum

 

Hodnota PIA (Kč)

31.01.2018

1,1876

28.02.2018

1,1930

31.03.2018

1,2000

30.04.2018

1,2068

31.05.2018

1,2139

30.06.2018

1,2207

31.07.2018

1,2279

31.08.2018

1,2354

30.09.2018

1,2427

31.10.2018

1,2500

30.11.2018

1,2571

 

V Praze dne 26.3.2019