Odvolání valné hromady Českomoravský fond SICAV, a.s.

Odvolání valné hromady

 

Obchodní firma Českomoravský fond SICAV, a.s.
IČO 064 09 768
Sídlo Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“),

odvolává

se souhlasem kvalifikovaného akcionáře, na jehož žádost byla mimořádná valná hromada svolána,

mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se měla konat dne 18. 7. 2022, od 11:00 hodin, v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078.

 

Důvodem pro odvolání konání valné hromady je skutečnost, že v požadovaném termínu nebylo možné zajistit přítomnost notáře.

 

 

A. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 410 ZOK ve spojení s ust. § 406 ZOK oznámení o odvolání valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně oznámení o odvolání valné hromady zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: darina.marusinova@avantfunds.cz.

 

 

 

 

Datum podpisu    14. 7. 2022
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v.r.