Oznámení emitenta – První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Oznámení emitenta

První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 241 30 249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277 (dále jen „Emitent“) tímto oznamuje, že valná hromada Emitenta ze dne 15.1.2018 rozhodla o vyřazení investičních akcií Emitenta, ISIN CZ0008042090, z obchodování na regulovaném trhu a to ke dni: 12.2.2018.

V Praze dne 8.2.2018