Oznámení o odkladu zveřejnění výroční zprávy 2019 fondu Tourbillon Invest SICAV, a.s.

Oznámení o odkladu zveřejnění výroční zprávy

 

Statutární ředitel společnosti

Tourbillon Invest SICAV, a.s.

se sídlem

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 06081436,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22472

(„Společnost“)

 

tímto, oznamuje, že výroční zprávu za r. 2019 zveření po lhůtě stanovené v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Společností předpokládaný termín zveřejnění Výroční zprávy společností je: do 22.5.2020.

 

Místo: Praha

Datum: 30. 4. 2020

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.