Oznámení o odkladu zveřejnění výroční zprávy fondu Vihorev.Capital SICAV, a.s.

oznámení o odkladu zveřejnění výroční zprávy

 

Člen představenstva

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

se sídlem

Jungmannova 26/15, Nusle, 110 00 Praha 1,

IČO: 076 70 184,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23982

(„Společnost“)

 

tímto, oznamuje, že výroční zprávu za r. 2021 zveřejní po lhůtě stanovené v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Společností předpokládaný termín zveřejnění Výroční zprávy společnosti je: do 27.5.2022.

 

Místo: Praha

Datum: 09. 05. 2022

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec

AVANT investiční společnost, a.s.

 

Seznam osob k oznámení o odkladu zveřejnění Výroční zprávy

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Maxim Vichorev

Adamec Tomáš

Arnoldová Alena

Baláková Nina

Balászová Barbora

Beranová Renata

Bezděk Vladimír

Bindzárová Miroslava

Bortl Tomáš

Bříza Pavel

Bubeníček Roman

Čahojová Lucie

Dlugolinská Lenka

Doležal Pavel

Doležalová Renata

Dozbaba Martin

Dvořáková Lucie

Fogašová Jana

Haken Jiří

Haklová Darina

Hauzer Zdeněk

Hoffman Pavel

Holubová Ivana

Horák Richard

Chobotová Lenka

Chvojka Štěpán

Jakubíková Olga

Jaroušek Petr

Jetelina Patrik

Ježek Petr

Kabelka Filip

Kohout Jaromír

Končelová Eliška

Kopecká Michaela

Kotrbová Denisa

Krátká Denisa

Krátký Petr

Krejčí Jitka

Krušina Petr

Kurzová Andrea

Lochmanová Taťána

Mandíková Kamila

Marušinová Darina

Matějek Radek

Mihál Petr

Miška Ludvík

Miškovská Lucie

Mrázová Michaela

Mrázová Michaela Ml.

Nechvátalová Markéta

Nechvátalová Tereza

Němec Lukáš

Novák Zdeněk

Nováková Pavla

Panský Petr

Pecharová Aneta

Prokopcová Lenka

Příhodová Daniela

Rezek Zdeněk

Robek Robert

Sekot Martin

Sobotka David

Synek Jakub

Synek Zdeněk

Šimonová Marie

Šímová Jana

Šindelář Vít

Široký Petr

Škanderová Hana

Štecák Cyril

Šváb Miroslav

Trpák Filip

Uhrová Jana

Vacek Vladislav

Váleková Michaela

Vaňásková Šárka

Velecký Jaroslav

Vimer Roman

Volfová Petra

Vondráček Jiří

Zarevúcka Daniela