Oznámení o odvolání valné hromady fondu Czech Capital Fund SICAV, a.s.

Oznámení o odvolání valné hromady

svolané na den 29. listopadu 2021

AVANT investiční společnost, a.s.

IČO: 27590241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

představenstvo společnosti

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

IČO: 05212634, se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21711

(dále jen „společnost”)
v souladu s § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
předpisů,

odvolává valnou hromadu společnosti Czech Capital Fund SICAV, a.s.

svolanou původně na den 29. listopadu 2021 ve 11.00 hodin do sídla společnosti AVANT
investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Oznámení o odvolání valné hromady bylo v souladu se stanovami společnosti rozesláno
všem akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů a dále bylo uveřejněno na
internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

 

V Praze dne 16.11.2021

 

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce