Oznámení o odvolání valné hromady fondu TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s., Podfond TREBITSCH II

 

Oznámení o odvolání valné hromady

 

Obchodní firma TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

jednající na účet podfondu Podfond TREBITSCH II

IČO 078 21 158
Sídlo Na příkopě 988/31, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 24130 vedená u Městského soudu v Praze

 

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto, v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), odvolává řádnou valnou hromadu, která se měla konat

 

 dne 22. 12. 2021, od 13:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s.,

na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

Datum podpisu   9. 12. 2021

 

AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

Mgr. Robert Robek
zmocněný zástupce v. r.