Oznámení o ukončení distribuce PIA Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS

Oznámení – Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS

 

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi připomenout, že podle platných provizních příloh a na základě Oznámení AVANT IS dnem 31.5.2020 oficiálně končí možnost upisovat Prioritní investiční akcie (ISIN CZ0008044153) fondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS.

Na základě nedávné situace s COVID-19 a podnětů od Vás po odsouhlasení fondem avizujeme, že budeme akceptovat ještě investice do Prioritních investičních akcií sjednané a na účet fondu uhrazené do 30.6.2020.

Počínaje 1.7.2020 je možné sjednávat pro Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS již pouze investice do investičního nástroje Prémiové investiční akcie (ISIN CZ0008044179).

Pro detailní informace jsem Vám k dispozici.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

V Praze dne 18.5.2020

Za AVANT investiční společnost, a.s.

Bc. Pavel Bříza

Obchodní ředitel