Oznámení o veřejném nabízení investic fondu Nemomax

Česká národní banka

Sekce licenčních a sankčních řízení

Odbor licenční

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

 

Prostřednictvím aplikace SDAT

 

 

Oznámení o veřejném nabízení investic v České republice

 

 

Vážení,

 

AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, jako administrátor a obhospodařovatel investičního fondu:

 

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04622669, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Fond“),

 

si dovoluje Českou národní banku informovat o tom, že investice do Fondu s názvem Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. budou v České republice veřejně nabízeny, čímž naplňuje informační povinnost podle § 461 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V Praze dne 7.3.2023

 

……………………………………………………………..

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

JUDr. Petr Krátký,

Zmocněný zástupce