OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PODOBY LISTINNÉHO CENNÉHO PAPÍRU A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Statutární ředitel společnosti

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.       

IČO:    03648630

Spisová značka: B 20320 vedená u Městského soudu v Praze         

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání stávajících zakladatelských akcií (listinný cenný papír),  investičních akcií A (listinný cenný papír) a investičních akcií B (listinný cenný papír) (dále jen „Původní akcie“),  za účelem jejich výměny a zaknihování.

Valná hromada Společnosti dne 19.9.2019 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby a počtu původních akcií štěpěním a to následovně:

  • 5 ks zakladatelských akcií se rozštěpilo na 100 ks zakladatelských akcií; 
  • 9 760 ks investičních akcií A se rozštěpilo na 546 560 ks investičních akcií A;
  • 576 ks  investičních akcií B se rozštěpilo na 32 256 ks investičních akcií B;

 

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich výměny a zaknihování začína běžet dnem doručení výzvy státutárního ředitele k výměně štěpených akcií společnosti příslušnému akcionáři a končí běžet šedesátým kalendářním dnem následujícím po dni doručení této výzvy příslušnému akcionáři.

Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 20.9.2019

 

 

_____________________________

AVANT investiční společnost, a.s.,

Mgr. Robert Robek v. r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele