Oznámení o změně podoby listinného cenného papíru a výzva k odevzdání listinných cenných papírů fondu CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Oznámení o změně podoby listinného cenného papíru a výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

CORE CAPITAL SICAV, a.s.,

se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6,

IČO: 049 95 589,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21512,

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií A a investičních akcií B vydaných Společností (dále také jako „Původní akcie“) za účelem jejich zaknihování.

Valná hromada Společnosti dne 24.6.2020 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně Původních akcií vydaných Společností na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení Původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena do 13. 12. 2020. Předání Původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 13. 10. 2020

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.