OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PODOBY LISTINNÉHO CENNÉHO PAPÍRU A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Oznámení o změně podoby listinného cenného papíru a výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

IČO: 052 12 634,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21711,

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií A vydaných Společností (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu změny stávajících investičních akcií A na investiční akcie A1 (zaknihované cenné papíry) a investiční akcie A2 (listinné cenné papíry).

Valná hromada Společnosti dne 28.6.2018 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně Původních akcií vydaných Společností na investiční akcie A1 (zaknihované cenné papíry) a investiční akcie A2 (listinné cenné papíry), přičemž o tom zda budou akcionáři Původní akcie zaknihovány jako investiční akcie A1 nebo zda mu budou Původní akcie vyměněny za investiční akcie A2 rozhoduje sám akcionář.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich zaknihování (investiční akcie A1)  nebo jejich výměny (investiční akcie A2) byla stanovena do 31.12.2018. Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při předem sjednaném osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 13.9.2018

 

Mgr. Robert Robek v. r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele