Pavel Doležal jmenován výkonným ředitelem investiční společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Pavel Doležal působil 11 let v bankovnictví na různých manažerských pozicích. V ČSOB nejprve řídil odbor správy úvěrů a právní podpory pobočkové síti, od roku 2005 řídil segment finančních institucí a rozvíjel vztahy banky s obchodníky s cennými papíry, zdravotními pojišťovnami, investičními společnostmi, penzijními fondy, zahraničními bankami a centrálními státními institucemi. Na této pozici v ČSOB také zodpovídal za služby custody a depozitáře fondů. Od ledna 2010 je partnerem v AVANT Consulting, a.s.

„Velmi mě zajímá oblast fondů kvalifikovaných investorů, proto vítám příležitost rozvíjet tímto směrem aktivity investiční společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.. Naší cestou je poskytování komplexního poradenství při strukturování a zakládání fondů v celé šíři problematiky FKI, a to včetně podmínek financování a kontroly depozitářskou bankou, efektivního obhospodařování i hledání spoluinvestorů pro naše klienty“, řekl po svém jmenování Pavel Doležal.