Pavel Doležal objasnil specifika financování FKI

Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. na téma Specifika financování fondů kvalifikovaných investorů se konalo v úterý 18.1.2011 v hotelu Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1.

Program:

1)      Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora

2)      Podmínky realitního projektového financování ze strany banky (struktura SPV, ring-fenced riziko)

3)      Pohled depozitáře na financování FKI

4)      Výhody FKI pro financující banky (regulovaný subjekt, diverzifikace rizika, kontrola depozitáře)

http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2011/index.php?main=prg01182011

                

Další fotografie jsou k dispozici na portálu stavebního fóra