Pavel Doležal přednášel na téma FKI jako efektivní forma podnikání nejen v ČR

Cílem semináře bylo přiblížit problematiku fondů kvalilfikovaných investorů v návaznosti na platnou/připravovanou legislativu a seznámit s rolí depozitáře.

Přednášel Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. a Ing. Jana Kolesárová, manažerka útvaru Depozitáře fondů ČSOB.