Pozvánka na valnou hromadu společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s.

FMP uzavřený investiční fond, a.s.
IČ: 242 07 411
se sídlem Praha 1 – Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 11800
_______________________________________________________________

Pozvánka na valnou hromadu

Mgr. Ing. Pavel Doležal
pověřený zmocněnec člena představenstva

FMP uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1 – Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 11800, IČ: 242 07 411, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17839

svolává tuto řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 21.9.2015 od 10,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, na adrese Washingtonova 1567/25, Praha 1

 

Program valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady – předseda valné hromady, zapisovatel valné hromady, skrutátor valné hromady a ověřovatel podpisu valné hromady
  3. Rozdělení společnosti ProPS, s.r.o., odštěpením sloučením odštěpované části jmění do společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s., včetně projednání konečné účetní závěrky společnosti FMP uzavřený investiční fond a zahajovací rozvahy rozdělované společnosti a nástupnické společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

  • Valná hromada projednala a schválila projekt rozdělení společnosti ProPS, s.r.o., odštěpením sloučení odštěpované části jmění do společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s.
  • Valná hromada projednala a schválila konečnou účetní závěrku společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s. k 30. září 2014, tedy ke dni, který předchází rozhodnému dni rozdělení, sestavenou jako mimořádná účetní závěrka.
  • Valná hromada projednala a schválila zahajovací rozvahu rozdělované společnosti ProPS, s.r.o., ke dni 1. října 2014, tj. k rozhodnému dni rozdělení.
  • Valná hromada projednala a schválila zahajovací rozvahu nástupnické společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s., ke dni 1. října 2014, tj. k rozhodnému dni rozdělení.

Zdůvodnění:

V roce 2014 probíhá ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, proces rozdělení odštěpení sloučením společnosti ProPS, s.r.o. se společností FMP uzavřený investiční fond, a.s. V rámci rozdělení přechází vyčleněná část jmění společnosti ProPS, s.r.o. na společnost FMP uzavřený investiční fond, a.s., přičemž nedochází ke zrušení ani zániku společnosti ProPS, s.r.o. Společnost FMP uzavřený investiční fond, a.s. se stane ohledně vyčleněné části jmění převzaté od společnosti ProPS, s.r.o. právním nástupcem společnosti ProPS, s.r.o. Cílem procesu je vyčlenění části jmění rozdělované společnosti do nástupnické společnosti, čímž dojde k přechodu takto vyčleněných částí podnikání rozdělované společnosti na nástupnickou společnost. Veškeré informace o rozdělení jsou obsaženy v projektu rozdělení, který byl založen do sbírky listin v zákonné jednoměsíční lhůtě přede dnem konání valné hromady.

  1. Závěr valné hromady

 

V Praze dne 21.8.2015

za AVANT investiční společnost, a.s., člena představenstva
Mgr. Ing. Pavel Doležal, pověřený zmocněnec