Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných cenných papírů ARCA OPPORTUNITY UIF, a.s.

                                                                                                                          Představenstvo společnosti
                                                                                                     ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.  

IČ: 24199591, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17785 (dále jen „společnost“),  

zveřejňuje v souladu s § 536 odst. 1 občanského zákoníku
 

informaci o přijetí rozhodnutí o přeměně zaknihovaných cenných papírů emitovaných společností na cenné papíry. rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou společnosti konanou dne 30.6.2014.