RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. obhospodařován společností AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Podle zákona o kolektivním investování je fond RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a. s.  speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jehož majetek je obhospodařován investiční společností AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.
Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři do fondu a poskytování dividend sledujících princip časového rozlišenívýnosů a nákladů, a to na základě přímých a nepřímých investic do nemovitostí (včetně výstavby nových nemovitostí).