Změna statutárního ředitele fondu RENDIT investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.

Na základě plánované valné hromady fondu, konané dne 25.2.2020, došlo ke změně statutárního ředitele RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

S účinností k 25.2.2020 tak přestává být AVANT investiční společnost, a.s. obhospodařovatelem a administrátorem fondu, přičemž novým statutárním ředitelem je AMISTA investiční společnost, a.s.